Kjøpsvilkår og leveringsbetingelser

FORETAKSINFORMASJON 

Org. Nr. 947 753 967, Honningcentralen AL 

Kontaktdetaljer: 

Dyrskueveien 20, 2040 Kløfta, 63 94 20 60 og post@honningcentralen.no 

Honningcenstralen SA er et andelslag som har som sitt formål å styrke medlemmenes økonomi på kort og lang sikt gjennom: a) Mottak, foredling, markedsregulering og omsetning av medlemmenes produkter. b) Innkjøp, tilvirkning, standardisering og salg av produkter og tjenester som medlemmene trenger i sin produksjon. c)Drive annen økonomisk virksomhet som kan fremme birøkterens interesse. Selskapet ble stiftet 1927 og har omlag 1.000 andelseiere.  

 

PRODUKTINFORMASJON OG PRIS

 

Produktinformasjon 

Ved oppslag på det enkelte produkt vil man finne produktinformasjon og bruksområde. 

Priser 

Alle priser er i norske kroner og vises inklusive merverdiavgift på produktnivå. Når man kommer til kasse og skal betale vil mva være skilt ut som en egen linje.

Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestillingen og inkludere alle kostnader forbundet med kjøpet som avgifter, gebyr og leveringskostnader.

Forbehold 

Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil når det gjelder pris og informasjon om varer/ tjenestene på 

siden. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål. Vi ønsker å gi deg god hjelp og en vellykket handel! 

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 

Ekspedering av ordre 

Ordren vil bli ekspedert fortløpende og vi tar sikte på å få effektuert ordren innen 3 virkedager. 

Leveranse 

Vanligvis vil varene sendes fra oss innen 3 virkedager etter at ordren er mottatt. 

Dersom det er tomt for /lite av en vare vil dette fremkomme under bestilling. Er vi tomme for enkelte varer ved ekspedering av orderen vil resten av bestillingen bli effektuert. Varene vi er tomme for  må man gå inn og bestille på nytt.

Frakt 

Vi sender varene som hovedregel til nærmeste pakkeutlevering og kunden vil få melding til sin mobil. Kunden vil da måtte betale frakten. Det er mulig å krysse av for og selv hente varene hos vår videreforhandler i Østfold, Vestfold, Telemark og Grimstad. Man må da påregne åtte ekstra virkedager for leveransen, men det vil da ikke tilkomme frakt.  

Betaling 

Vi krever betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra oss til kunden. 

Personopplysninger 

Honningcentralen behandler persondata ifølge Lov om Personopplysninger. Opplysninger som kan knyttes til deg som person vil aldri bli gjort 

tilgjengelig for andre virksomheter eller bli koblet med andre eksterne register. 

Kortinformasjon 

Når du handler hos Honningcentralen blir betalingen behandlet av DIBS, som er en sikker elektronisk betalingsløsning for Visa og 

MasterCard/ Eurocard. All kortinformasjon blir oppbevart i henhold til kortselskapenes regelverk. 

 RUTINER FOR RETUR AV VARER 

Avbestilling 

Dersom du ønsker å avbestille varene må dette skje før melding om at varen er avsendt fra selger er mottatt.   

Reklamasjon 

Dersom det foreligger en mangel ved varen, må du innen rimelig tid (14 dager) etter at feilen ble oppdaget, gi Honningcentralen skriftlig melding (post@honningcentralen.no  

eller brev) om at du vil påberope deg mangelen. Honningcentralen vil da gi deg informasjon om hva 

du skal gjøre videre. Reglene om reklamasjon finnes i Lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven). 

Angrerett 

I følge angrerettloven gjelder angrefristen fra den dagen kjøperen mottok varen og 14 dager 

fremover. Dersom du vil angre på kjøpet, returnerer du varen i samme stand som du mottok den og 

legger ved utfylt angrerettskjema (link til angreskjemaet lå ved bestillingsbekreftelse), du vil da få tilbakeført det du har 

betalt. Kjøper betaler returporto. Se utfyllende informasjon på angrerettskjemaet. Dersom kjøper ikke har mottatt angreskjema 

skriftlig på papir eller på annet varig medium (f.eks. e-post, CD eller DVD), utvides angrefristen til 3 måneder. Angreskjemaet skal være ferdig utfylt 

med Honningcentralen informasjon når skjemaet mottas. Angreretten gjelder ved forbrukerkjøp, salg til foretak innbefattes ikke av forbrukerkjøpsloven. 

Uavhentet varer

Dersom man velger å ikke hente varene  vil man bli belastet frakt for både utsendelse og retur av  varene. 

Garanti 

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller 

burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper 

har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt 

oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler 

av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.