Om oss

Honningcentralen SA er et privat selskap, et samvirke eid av omlag 1000 norske birøktere. Honningcentralen SA ble etablert i 1927 og hovedkontoret med et moderne produksjonsanlegg er lokalisert på Kløfta (20 min utenfor Oslo).

Honningcentralen driver mottak, produksjon, produktutvikling, markedsføring og salg av honning. Det drives i tillegg innkjøp og salg av bimateriell samt noe tjenesteproduksjon. Honningcentralen SA er medlem av Norsk Landbrukssamvirke og er eid og styrt av andelseiere/birøktere gjennom et eget styre.  Vi har i tillegg til et forhandlernett rundt om i Norge på bimateriell, de tar også imot honning og voks fra birøkterne.
Honningcentralen SA omsetter for ca 120 millioner gjennom dagligvarebutikker og storhusholdning. I tillegg til omsetning av norsk honning omsettes også betydelige mengder utenlands honning fra Europa, Sør-Amerika og Afrika da vi i dag har rasjonering på norsk honning fordi det produseres for lite for konsum i Norge.

Honningcentralen har i dag 16 fast ansatte og leier inn noe i høysesong april – oktober, vi har fokus på kvalitetssikring av våre råvarer og er kjent for den ikoniske blikkboksen Ekte Honning som består av en blanding av norsk sommerhonning og norsk lynghonning.