HONNINGCENTRALEN SA

Honningcentralen SA, stiftet i 1927, er birøkternes eget selskap. Årlig mottar vi honning og biprodukter fra ulike deler av landet. Medlemmene er små og store birøktere som ønsker å utvikle næringen og stå sterkere i markedsføring og salg av norsk honning. Som medlem og eier, leverer man det meste av sin honning. Honningcentralen SA selger så denne videre til kunder i dagligvare, storhusholdning og industri. Formålet til selskapet er å sikre høyest mulig andel av norsk honning på markedet. Samvirket er også en leverandør av utstyr og materiell til birøkt, med forhandlere flere steder i landet.