Høsting

Tiden er inne for å samle inn honningen og alt birøkter utstyr en birøkter trenger til høsting av honning ser du her.