Om Birøkt

Birøkt er en spennende hobby som hele familien kan være sammen om. Bienes liv og arbeidsfordeling er et av naturens store undere, utrolig interessant og lærerikt. Er du nysgjerrig og ønsker mer kunnskap, så har vi det beste utvalget av fagbøker hos oss.

 

 

BIENES VIKTIGE JOBB

Antall birøktere i Norge har økt betydelig de siste årene. Særlig hobbybirøktere er det blitt mange flere av. Kanskje er det all oppmerksomheten på klimaendringer som ligger bak. Det er økende interesse også for økologisk mat, selvdyrking av grønnsaker og høner i hagen, så det er grunn til å anta at dette er sammenfallende trender. Det er også en del som jobber med birøkt fordi de ønsker å sikre pollinering av for eksempel frukttrær og bærbusker. For å begynne med birøkt trenger du både kunnskap og utstyr. Hos våre forhandlere, butikker kan du kjøpe det du trenger til å starte opp. I nettbutikken her kan du få kjøpt en startpakke for bikuber 

 

BIRØKT SOM HOBBY ELLER SOM NÆRING?

De fleste hobbyer koster penger - Det gjelder også birøkt. Vi anbefaler nybegynnere å starte med 2 – 6 kuber. Å være næringsbirøkter kan være en fin næringsvei, men også mange driver med birøkt som hobby først og fremst fordi livet i kuben er fascinerende og spennende å følge og utvikle. Når du har kommet over den første perioden som nybegynner, kan du regne med å bruke 1-2 timer pr uke. Det er mest å gjøre fra april til september, da må biene stelles hver femte til syvende dag. I vinterhalvåret er det betydelig mindre arbeid.

KAN JEG HA BIKUBENE I BYEN?

Du trenger ikke å ha eget småbruk på landet for å drive med birøkt. Mange holder bier i byen også. En hageflekk eller et flatt tak holder lenge for et par kuber. Et godt alternativ er å låne en plass til biene. Grunneiere, spesielt de som dyrker frukt og bær, er ofte positive til å få flere bier til å hjelpe til med pollineringen. Pass på, ikke alle naboer er komfortabel med sverming i sin umiddelbare nærhet.

 

 

 

RESULTATET AV EN VELDIG VIKTIG JOBB

Bier er husdyr. De er levende vesener og må behandles med respekt og kunnskap, akkurat som andre dyr. Gjør du det, belønnes du med innsikt i en fascinerende verden og massevis av deilig honning. Én bikube gir vanligvis så mye som 25 kg honning per år. 

 

Honningcentralen SA er birøkternes eget selskap. Medlemmene  er små og store birøktere som ønsker å utvikle næringen og stå sterkere i markedsføring , kvalitet, og salg av honning. Medlemmene leverer årlig det meste av honningen sin til Honningcentralen, som selger norsk honning videre til kunder i dagligvare, storhusholdning og industri. Formålet til selskapet er å sikre høyest mulig andel av norsk honning på markedet. 

 

 

 

UTSTYR DU TRENGER FOR Å STARTE OPP MED BIRØKT

Alt du trenger av utstyr kan du kjøpe i vår nettbutikk, og hvis du melder deg inn i Honningcentralen får du medlemsrabatt på kjøpet. Bier kjøper du av lokale birøktere i ditt område. Gå på kurs, så får du vite hvem som selger der du bor.  De viktigste du trenger for å starte opp er:

  • En komplett bikube med rammer og voks, kan du se nærmere på her

  • Biesamfunn (kjøpes fra en lokal birøkter)

  • Birøkterklær (drakt, hatt med slør, hansker). Du an se nærmere på vårt utvalg her

  • Redskaper (røykpuster, kost, bieskrape). Er du nysgjerrig på dette, kan du få kjøpt det her

  • Honningslynge (i starten kan du låne en). Honningcentralen har avtaler med de beste produsentene i Europa. Vil du se nærmere på disse, så finner du dem her

 

SLYNGEROMMET - KLARGJØR DITT EGET SLYNGEROM

I slyngerommet setter vi inn egnet slynge som kan slynge honningen ut av tavlene. I tillegg må rommet ha en honningløsner for å løsne lynghonning fra honningtavlene. Et komplett slyngerom har også  egnet sileutstyr for å få bort partikler som ikke skal være i honningen.  Det finnes ulike typer siler: dobbeltsiler, spissiler siler av nylon og siler av metall. Se etter den optimale for ditt bruk i vår butikk. Ofte har birøkteren også ulike honningbeholdere, som kan kjøpes med og uten siler.  Spann og annen emballasje er ofte lurt å sette klart på slyngerommet dersom du har plass.

 

HVA TRENGER DU FOR DRONNINGAVL?

Dronningavl er en av nøklene for god birøkt. Det er kjent at dronninger produserer færre egg for hvert år og at svermetrangen øker med alderen. Det koster en del å kjøpe dronning, og det anbefales bytte så ofte som annet hvert år. Dersom du avler dine egne dronninger, kan du erstatte dårlig gemytt, dem som finner lite honning, kommer i svermetrang, eller på andre måter har dårlig utvikling.  Om du er medlem av et birøkterlag vil du som oftest ha tilgang på larver til dronningproduksjonen.

For å komme igang med dronningavl trenger du en cellebyggerramme,  en omlarvingsnål,  NC-sokkelNC-cellekoppholder og  noen NC – cellekopper. For å avle dronninger, må en sette en bikube i en situasjon der de ønsker å bygge dronningceller. F. eks gjøre den dronningløs. Det er Dette er en av flere metoder som blir benyttet. I Honningcentralens bøker om dronningavl kan du finne nyttig og riktig informasjon, eller du kan ta en titt på vår kanal på You Tube. I vår netthandel kan du handle det meste du trenger innenfor dronningavl. Ta kontakt dersom du har spørsmål.

 

Vi ønsker deg lykke til med din dronningproduksjon.

 

 

HVILKEN SLYNGE BØR JEG KJØPE?

Hvilken slynge du bør bruke i din birøkt avhenger av hvor mange kuber du har eller beregner å ha i en første fase av birøkten. Husk at du kan kjøpe brukt utstyr, ikke nødvendigvis noe helt nytt. For de aller fleste, er det alltid anbefalt å starte med noen få kuber. Med noen få kuber så greier man seg godt med kun en håndslynge eller en liten 4 rams slynge. En liten slynge er litt lettere å flytte rundt, og trenger mindre plass. En liten slynge gir plass til 8 halvrammer eller 4 hele rammer i slengen.

 

Dersom du har fra 10 -20 kuber,  kan en 6 rams automatisk slynge være det beste valget for deg. Så for deg som har mange kuber vil da gjerne helautomatiske varianter og ikke mindre enn 6 rams varianter, være best egnet.

 

For lynghonning, anbefaler vi en 6 rams slynge som er helautomatisk. Husk at Lynghonning er en tung type honning som krever en slynge med god kraft. Enkle slynger er ikke egnet, for denne type honning.  Honningcentralen har de fleste størrelsene i sitt sortiment. Se utvalg her.

 

 

 

 

 


HVA MÅ JEG GJØRE FOR Å BLI KSL REGISTRERT?

Kvalitetsbevisste forbrukere skal kunne ha tillit til at vår honning inneholder høy kvalitet og produseres på en måte som tar hensyn til både dyr, mennesker og naturen for øvrig.  Derfor har landbruksnæringen utviklet sitt eget kvalitetssystem, Kvalitetssystem i Landbruket (KSL).

KSL sikrer kvalitet og trygghet for bonde, industri og forbruker. Honningcentralen har i et samarbeid bidratt med å tilpasse for en god KSL forskrift for honning, da kvalitet er vårt viktigste fortrinn. VI ønsker å levere den beste honningen til våre forbrukere. KSL er et krav for å kunne bruke  merkeordningen Nyt Norge på vår honning.

KSL er næringas felles kvalitetssystem for primærproduksjonen og er anerkjent av Mattilsynet som en nasjonal bransjestandard.

Følges KSL, er driften  i tråd med lover, forskrifter og krav fra råvarekjøper.

KSL bygger omdømme for norsk matproduksjon:

  • Smittefrie og uten skadelige fremmedstoffer

  • Etter forbrukernes ønsker med hensyn til utseende og smak

  • Produsert med god dyrevelferd

  • Produsert på en miljøvennlig måte

  • Produsert i et trygt arbeidsmiljø som sikrer god helse for yrkesutøverne

Les mer