produktbilde
produktbilde

Snelgrove brett

Varenummer: 1023 - På lager
Kr 224,- inkl. mva.
Brettet har listverk på begge sider (under og over) og er forsynt med klaffer til bruk som flyhull.

Et snelgrovebrett er et brett med tre porter i i listekanten både på topp og bunn av brettet.  I senter av brettet er det et hull med netting både på oversiden og undersiden brettet.

Snelgrovebrettet brukes i flere sammenhenger, men det vanlige er svermehindrende tiltak og ved produksjon av toppavleggere. (https://youtu.be/7KHYvVgkc3A i denne filmen lages toppavlegger med et brett tilsvarende Snelgrovbrettet)

 

Ved bruk i svermehindrende tiltak er det beskrevet flere metoder og det anbefales at du setter deg inn i stoffet. Ekstremt kort kan vi si at dersom en ønsker å forebygge sverming før svermeceller finner sted kan en ta vekk store deler av yngeltavlene med påsittende bier og plassere disse tavlene i egen kasse over et snelgrovbrett. I yngelrommet får dronningen nye fine tavler å legge i og mange av biene fra yngelrommet er borte. Dette minsker faren for sverming.

Seinere kan ved å åpne og lukke portene på snelgrovebrettet styre biene fra øverste kasse og tilbake til bikuben. På det viset kan biene tilbakeføres til morkuben uten at kuben kommer i svermetrang og uten bitap.

 

Dersom kuben allerede har vist svermetrang med dronningceller, kan hele yngelrommet flyttes over snelgrovbrettet med yngel og dronningceller.  Nytt yngelrom settes tilbake og dronningen plasserer i den yngelfrie kassen på bunnbrettet. Det føles som om de har svermet og hun starter produsere igjen. Trekkbiene som blir med over snelgrovebrettet vil fly tilbake til morkuben og slik sett vil kuben fortsatt være i god produksjon.

Over snelgrovbrettet er det ikke trekkbier å sverme med. En kan velge å la en av cellene stå, slik at de senere har fått en ferdig parret dronning til skifte eller for å stare et nytt bifolk.

En kan senere velge å forene bifolkene eller å manipulere portene slik at biene flytter tilbake til morkuben. Et eksempel ser du her https://www.youtube.com/watch?v=Ky0nTQfyPSs