produktbilde
produktbilde

Refraktometer sp 58 digi

Varenummer: 2131 - På lager
Kr 770,- inkl. mva.
For å måle vanninnhold i honning.

Brix skala. Laget av stål og plast. Selve målingen foregår ved lysbryting gjennom honningen.

Anbefales at det tas stikkprøver med jevne mellomrom fra rammene under slynging, slik at en unngår å slynge for bløt honning.

Her er det litt infomasjon om hvordan og hvorfor man bruker refraktometer:

 

 

REFRAKTOMETER

 

Refraktometer VHN2T

 

Dyrskueveien 20, 2040 Kløfta

Tlf. 63942060

Mail: post@honningcentralen.no

 

Refraktometer er kalibrert fra fabrikken.

 

Refraktometeret ligger i en eske av isopor og plast. Pass på at det alltid ligger støtt og trygt og at det så langt mulig oppbevares tørt og ved jevn temperatur. Får refraktometeret støt eller slag, kan det i ettertid være nødvendig å kontrollere at det viser rett. Dette gjøres etter avtale med Honningcentralen eller din videreforhandler. Selve målingen foregår ved lysbrytning gjennom mediet (honningen).

Man skal alltid bruke flytende honning til prøvene. Honningen bør varmes i en full beholder med lokk i vannbad til den er flytende og kjøles deretter ned til 20oC. Rom og utstyr (refraktometer) skal også være temperert (20oC) og man bør passe på at luftfuktigheten i rommet er normal. (RF < 60 %)

 

Refraktometeret kan ha flere skalaer, se etter BRIX skala, den går fra 92 til 58.

 

Avlesning foregår i det sterke skillet mellom lyst og mørkt felt. Vannprosenten er lik 100 minus avlest verdi.

 

Er refraktometeret uten korreksjonstermometer (uten ATC) kontrolleres temperaturen (i honningprøven og refraktometeret) og man trekker 0,1 fra vannprosenten per grad for temperaturer over 20 C og adderer tilsvarende for temperaturer under 20 C (ved temp over 20C vil mediet avgi mer fuktighet enn ved temp under 20C)

 

HONNINGCENTRALEN AVLESER OG AVREGNER ETTER BRIX SKALA!

 

Eksempel på avlesning:

Avlest verdi er 80, og man tar 100 – 80 = 20 %

 

Temp under 20C – 3C = 17C 20% + 0,3% = 20,3 % vann i honningen.

 

Temp over 20C + 4C = 24C 20% – 0,4% = 19,6% vann i honningen.

 

VIKTIG:

Refraktometeret gjøres rent med det samme. Honning som blir liggende på glasset vil etse på dette. Honningen skylles vekk under rennende temperert vann (20-30OC), før en trykker et fint, sugende papir mot glasset og på denne måten tørker vekk vannet. IKKE GNI! (bruk eksempelvis et fint papirlommetørkle som Kleenex). Brukes et grovt tøy eller kjøkkenpapir (tørkerull) blir det riper i glasset og man får snart et uklart bilde. Etterhvert vil glasset bli ødelagt og refraktometeret ubrukelig.

 

I et slyngerom anbefales det å ha luftavfukter, hydrometer, termometer og refraktometer.